Informacje o wynikach postępowań ofertowych

 

24.3.2023 – Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2023

 

W związku z realizacją projektu „Rozwój modelu biznesowego Fundacji Adesco opartego na
innowacjach produktowych i procesowych w gastronomii” w dniu 17.03.2023
zgodnie
z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie „RAPID 2 – Regionalny
Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”, w szczególności z
zapisami § 16. Zasady dotyczące rozliczania grantów, umieszczono zapytanie
ofertowe na stronie Zamawiającego.

 

Zapytanie ofertowe dotyczyło:

dostawa systemu wentylacji wyciągowej oraz kompensacyjnej znad okapów do lokalu gastronomicznego
zlokalizowanego w piwnicy budynku centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

 

Jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

PHU FAN Piotr
Brzeziński, cena netto: 169 136,91 złotych

24.03.2023 – Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2023

 

W związku z realizacją projektu „Rozwój modelu biznesowego Fundacji Adesco opartego na
innowacjach produktowych i procesowych w gastronomii” w dniu 17.03.2023
zgodnie
z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie „RAPID 2 – Regionalny
Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”, w szczególności z
zapisami § 16. Zasady dotyczące rozliczania grantów, umieszczono zapytanie
ofertowe na stronie Zamawiającego.

 

Zapytanie ofertowe dotyczyło:

dostawa innowacyjnego pieca-grilla typu Josper (lub równoważny) do lokalu gastronomicznego
zlokalizowanego w Skierniewicach, przy ul. Reymonta 33

 Jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Gastromax Polska

Sp. z.o.o., cena netto: 64475,00 złotych

20.03.2023 – Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2023

 

W związku z realizacją projektu „Rozwój modelu biznesowego Fundacji Adesco opartego na
innowacjach produktowych i procesowych w gastronomii” w dniu 17.03.2023
zgodnie
z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie „RAPID 2 – Regionalny
Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”, w szczególności z
zapisami § 16. Zasady dotyczące rozliczania grantów, umieszczono zapytanie
ofertowe na stronie Zamawiającego

Zapytanie ofertowe dotyczyło:

dostawa komory chłodniczej do lokalu gastronomicznego zlokalizowanego w Skierniewicach, przy
ul. Reymonta 33

 Jako najkorzystniejszą

wybrano ofertę:

Centrum Chłodnictwa ELTACO S.C., cena netto: 42.900,00 złotych

Translate »
X